Fullstack Web Developer (m/v) - Belfius Bank & Verzekeringen

Brussel
2019-05-08
2020-05-30

Wat houdt de job in?

De digitale revolutie zorgt vandaag de dag voor tal van mogelijkheden die buiten de scope vallen van de traditionele activiteiten als bank-verzekeraar in België. De groei van de FinTech-, Insurtech- en Regtech-start-ups bewijst wat we hierboven aanhalen. Terwijl vele traditionele banken die nieuwkomers als een bedreiging zien voor hun businessmodel, ziet Belfius daarin een aantal veelbelovende kansen.
The Studio werd opgericht met als doel een ecosysteem van ideeën en partners tot stand te brengen. Daarbij is het de bedoeling technologische producten zowel in België als in het buiteland te commercialiseren. Die producten kunnen afkomstig zijn van activa die al in de bank werden ontwikkeld, zoals Robotica of Mobile Banking, of ontstaan zijn uit ideeën die werden getest in The Studio en die verondersteld worden te leiden naar concrete en geloofwaardige toepassingen.
Voor de ontwikkeling van die toepassingen zijn wij op zoek naar werknemers, en meer specifiek naar een
Full stack developer

Taken en verantwoordelijkheden

Als Fullstack Web Developer zal je ons van meet af aan helpen:

 • bij te dragen tot en te zorgen voor de delivery van nieuwe componenten van bestaande producten met duizenden gebruikers;

 • bij het voeden en prototyperen van onze product pipeline;

 • bij het onderzoeken van technologische wijzigingen;

 • bij de uitwerking, het ownership & de delivery van front- en back-end-componenten;

 • bij het ontwerpen & bouwen van databases;

 • bij het testen van uw code. Het in de productiefase te brengen. Enjoy.

Vaardigheden

Expertise van en relevante ervaring met:

 • een back-end-taal van uw keuze (Node.js, PHP, Python, Java enz.);
 • een recent(e) front-end webkader/bibliotheek(Vue, React, Angular, enz.);
 • progressieve Web-toepassingen;
 • HTML/CSS/JS;
 • een RDBMS;
 • ervaring met AWS is een belangrijk en relevant pluspunt.

Profiel

 • je streeft ernaar om een optimale ervaring te bieden aan de gebruikers van je apps;

 • je bent in staat je aan te passen aan gewijzigde omstandigheden (flexibiliteit) en kan autonoom werken up-to-date met de meeste recente Web-trends, -technieken en -technologie;

 • je hebt belangstelling voor vernieuwende technologie zoals chatbots, kunstmatig intelligentie, blockchain, het 'internet of things' enz.;

 • Nederlands of Frans is je moedertaal en je bezit een goede praktische kennis van het Engels;

 • je hebt een bachelor of master in ICT of computerwetenschappen;

 • je bent in staat om effectief te werken in en te communiceren met een klein en sterk team;

 • je weet van aanpakken en je bent altijd bereid om oplossingen en nieuwe manieren te vinden om de dingen te verbeteren, ook al betekent dat dat je een nieuwe technologie moet aanleren;

 • je bent een teamspeler en draagt actief bij tot de teamgeest;

 • goede organisatorische vaardigheden, inclusief de kunst om prioriteiten toe te kennen aan opdrachten en deadlines te halen;

 • gedachten en ideeën duidelijk overbrengen, zowel mondeling als schriftelijk;

 • nieuwsgierigheid, liefde en passie voor wat je doet;

 • plaats van tewerkstelling : Brussel.

Aanbod

 • werken in een startup-omgeving met de steun van Belfius;

 • een concurrerend loonpakket;

 • bovenwettelijke voordelen;

 • mogelijkheid om één dag per week thuis te werken;

 • de sfeer van een start-up:
  * geweldige accommodatie, dagelijks ontbijt en drank;
  * snelheid, vrijheid en zelfstandigheid.