FULL_TIME

Mainframe Specialist - Smals

Brussel BE
2020-04-28
2021-01-24

Als Mainframe Specialist maak je deel uit van het Mainframe-team dat instaat voor de support van de Legacy-toepassingen (Cobol / Natural / Adabas gemigreerd van de mainframe BS2000) alsook de technische support en het dagelijks beheer van het vervangplatform.

Je komt tussen als expert voor de productlijnen Software AG en Microfocus alsook voor de implementatie onder Linux. Je beheert, onderhoudt en configureert de producten Microfocus Cobol, Software AG Adabas, Software AG Applinx, Software AG EntireX en EntireNetwork. Je neemt overigens initiatieven waardoor het verloop van de dagelijkse handelingen van het team zo veel mogelijk geautomatiseerd wordt en je verzekert de opvolging van de capaciteit en van de performantie van de oplossing.

Je bent eveneens verantwoordelijk voor de dagelijkse handelingen van het team, verzekert een strikte technische opvolging van het werk en neemt deel aan de verschillende aspecten van het beheer van de omgeving in samenwerking met de andere productie- en ontwikkelteams: optimaal beheer van het systeem, analyse van de incidenten en problemen, systeembeheer voor de gebruikers, analyse en programmering van tools die het gebruik vereenvoudigen, onderhoud van de bestaande tools, bijwerking van de documentatie, inlichten van de gebruikers over de nieuwe versies of wijzigingen, ...

Tot slot deel je de wachtdienst met de andere teamleden. 

Profiel

Je behaalde een universitair diploma (bij voorkeur in de Informatica), je beschikt over minstens 10 jaar uitgebreide ervaring op het vlak van het softwareproduct Software AG (Natural, ADABAS, SLQ Gateway, EntireX, Entire Network, Natural One) en van ontwikkeling in Cobol onder Linux (Microfocus Cobol, VisualCobol).

Je beheert eveneens de open infrastructuren (Linux, SOA, LAN / WAN, opslag), de programmering van Linux-scripts (Shell, Python, PHP) alsook de ontwikkeltools (Eclipse, Git, Jenkins).

Basiskennis van de ITIL-methodologieën en van de onderzoeksmethodes van incidenten onder Linux is een troef.

Bijkomende ervaring met C is een pluspunt alsook kennis van open source monitoringtools zoals Prometheus, Grafana, Unseen.

Je communiceert vlot, past jezelf gemakkelijk aan je gesprekspartner aan en geeft blijk van verantwoordelijkheidszin.

Je technische ervaring en je relationele en pedagogische competenties zorgen ervoor dat je je knowhow kan delen en je kan integreren in een hecht team.

Je hebt een passieve kennis van het Frans en het Engels. 

Aanbod

Bij Smals bouw je mee aan complexe ICT-services die een rol gaan spelen in de hele samenleving. Zowel in application development als in ICT infrastructure of ondersteunende diensten is opleiding, specialisatie en carrière mogelijk. ICT for Society wordt daarnaast geflankeerd door een nadrukkelijke balans tussen werk en leven, marktconforme lonen, een hospitalisatieverzekering, 2e pensioenpijler, maaltijdcheques en telewerk. Smals betaalt het openbaar vervoer 100% terug en zorgt voor maximaal bereikbare kantoren. Bovendien voert Smals een gelijkekansenbeleid.