Business Analyst - Smals

Brussel
2019-06-18
2019-10-17

Als Business Analyst detecteer, analyseer en documenteer je de businessbehoeften. Nadat je een haalbaarheidsstudie uitgevoerd hebt, vertaal je de businessbehoeften en werk je ICT-oplossingen uit. Deze oplossingen kunnen onder andere bestaan uit ICT-componenten, procesverbeteringen, organisatorische wijzigingen, strategische planningen, ...

Je werkt een visie en strategie uit in samenwerking met het management van de klant, detecteert synergieën en vermijdt "dubbel werk".

Je optimaliseert de processen, definieert de concepten, bakent de scope af.

Tot slot treed je op als tussenpersoon tussen de verschillende businesspartners en de ICT en vervul je de rol van "facilitator".

Je waakt over de businessdoelstellingen tijdens een implementatietraject en werkt een businesscatalogus uit.

Je helpt de gebruikers bij de invoering van nieuwe werkmethodes en applicaties en stuurt de informatie door naar het project/service management, naar de architecten en naar de functioneel analisten.

Profiel

Je behaalde een masterdiploma en hebt veel affiniteit met informatica.

Je hebt minstens drie jaar ervaring in een gelijkaardige functie. Ervaring in het domein van de sociale zekerheid en de gezondheidszorg is een troef.

Je lost problemen efficiënt op en geeft blijk van creatief denkvermogen. Je communiceert vlot, kan zaken faciliteren en bent een goede onderhandelaar.

Je werkt graag in teamverband.

Je hebt een goede kennis van businessanalysemethodes (BPMN, Lean, SixSigma, leiden van workshops, ...).

Je hebt een actieve kennis van de twee landstalen (FR/NL).

Aanbod

Bij Smals bouw je mee aan complexe ICT-services die een rol gaan spelen in de hele samenleving. Zowel in application development als in ICT infrastructure of ondersteunende diensten is opleiding, specialisatie en carrière mogelijk. ICT for Society wordt daarnaast geflankeerd door een nadrukkelijke balans tussen werk en leven, marktconforme lonen, een hospitalisatieverzekering, 2e pensioenpijler, maaltijdcheques en telewerk. Smals betaalt het openbaar vervoer 100% terug en zorgt voor maximaal bereikbare kantoren. Bovendien voert Smals een gelijkekansenbeleid.