FULL_TIME

Product Manager e-Box - Smals

Brussel BE
2020-10-30
2021-01-21

De e-Box voor ondernemingen centraliseert alle officiële communicatie tussen ondernemingen en overheidsinstellingen in één beveiligde elektronische brievenbus.

De product manager e-Box ondernemingen is de drijvende kracht achter de verdere uitbouw van de e-Box voor ondernemingen tot het voorkeurplatform voor administraties en ondernemingen om gegevens en documenten uit te wisselen.

Hiertoe zal de product manager:

• De productstrategie en de roadmap definiëren.

• “Product requirement documents” en “Market requirement documents” opstellen en vervolgens actualiseren. Hierbinnen zal hij/zij de nodige prioriteiten bepalen.

• Bepalen welk marktonderzoek vereist is, dit marktonderzoek uitvoeren en/of aansturen en opvolgen.

• Een goede kennis ontwikkelen van de voor de doelgroep bestaande alternatieven.

• Zich ontplooien binnen de organisatie als leider voor de dienst.

• Binnen België persoonlijk de e-Box voor ondernemingen voorstellen tijdens informatiesessies, conferenties en vergelijkbare events.

• Tussentijdse doelstellingen bepalen voor de e-Box voor ondernemingen, in het bijzonder qua gebruik door de doelgroep (bereik, intensiteit van gebruik..), deze  doelstellingen opvolgen en erover rapporteren en waar nodig bijsturing voorzien.

• Het voorstellen, verdedigen en bewaken van de budgetten verbonden aan de dienst.

• De kernpositionering en berichtgeving over de e-Box voor ondernemingen bepalen.

• De promotie voor de e-Box voor ondernemingen organiseren.

• Contacten met de pers verzorgen.

Profiel

Je behaalde een Master- of Bachelordiploma en je kan reeds bogen op een gelijkaardige ervaring als product manager voor elektronische diensten.

Je kan strategisch meedenken met een onderneming en communiceert professioneel, helder en respectvol met je gesprekspartner (KMO, bedrijfsleider, verantwoordelijke innovatie, ondernemer,…).

Je kan anderen enthousiasmeren, hebt impact en brengt je visie over met de nodige overtuigingskracht.

Je beschikt over uitstekende communicatievaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, in het Nederlands alsook het Frans.

Spreken voor een publiek schrikt je niet af.

Overigens ben je vertrouwd met digitale technologie. Je volgt de nieuwe evoluties op de voet en je beschikt over een goed conceptueel inzicht in de mogelijkheden van deze nieuwe technologieën.

Kennis van de sociale zekerheid en/of de gezondheidssector is een troef.

Tot slot ben je ook in staat om impact te hebben op teams buiten de eigen hiërarchie.

Aanbod

Bij Smals bouw je mee aan complexe ICT-services die een rol gaan spelen in de hele samenleving. Zowel in application development als in ICT infrastructure of ondersteunende diensten is opleiding, specialisatie en carrière mogelijk. ICT for Society wordt daarnaast geflankeerd door een nadrukkelijke balans tussen werk en leven, marktconforme lonen, een hospitalisatieverzekering, 2e pensioenpijler, maaltijdcheques en telewerk. Smals betaalt het openbaar vervoer 100% terug en zorgt voor maximaal bereikbare kantoren. Bovendien voert Smals een gelijkekansenbeleid.