FULL_TIME

Chief Data Officer - Smals

Brussel BE
2020-06-01
2021-03-03

Als Chief Data Officer ben je verantwoordelijk voor de bepaling van de strategie en de omkadering van de data governance van het RIZIV op globaal en transversaal niveau.

Het doel van het databeheer is de ondersteuning van het RIZIV in de volgende gebieden: toegankelijkheid, kwaliteit en financiering van de zorg, verzekering, controle en audit van de sectoren gezondheidszorg, uitkeringen en medische ongevallen.

Je ontwikkelt in nauwe samenwerking met de verschillende diensten en externe partners een gecoördineerde visie en strategie binnen het Data & Analytics-domein. Zo help je de ontwikkeling van een datagerichte organisatie.

Binnen dit kader ben je inzetbaar in verschillende domeinen. Zo ben je verantwoordelijk voor de definitie, constructie en exploitatie van de data.

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor een team van medewerkers. Je motiveert en begeleidt hen. Tevens stimuleer je de samenwerking met medewerkers van andere diensten.

Verder sta je in voor de technologische oplossingen die geïmplementeerd worden en voor de aangereikte data. Je laat ze evolueren in functie van de behoeften van de professionele of technologische omgeving.

Je technologische keuzes zijn gemotiveerd en houden rekening met een juridisch kader, privacy en gegevensveiligheid.

Je informeert het directiecomité over de voorgestelde governance en de uitvoering ervan, om zo de behoeften van diensten en directies goed te integreren in de strategische en operationele data governance. Je vertegenwoordigt het RIZIV wat de problemen en uitdagingen betreft die binnen deze strategische en operationele functie onder jouw verantwoordelijkheid vallen.

Profiel

Je hebt een masterdiploma of een doctoraat in AI, informatica, statistiek, econometrie of wiskunde, en/of een ingenieursdiploma met specialisatie databeheer, informatieverwerking of data-exploitatie.

Je hebt veel ervaring met databeheer, business intelligence en projectbeheer en concrete ervaring binnen dit domein, alsook in sectoren die met gelijkaardige uitdagingen worden geconfronteerd.

Je bent zowel een projectbeheerder, een teamleider, als een functioneel specialist.

Je hebt een passie voor technologie, in het bijzonder voor databeheer en alle hedendaagse innoverende (cloud)technologieën.

Je hebt een zeer goede kennis van data-oplossingen die klassieke tools en technologieën gebruiken (kennis van o.a. Microsoft- en SAS-tools en alle bekende cloud-technologieën) en van big data-oplossingen, inclusief specifieke tools en technologieën.

Je bent geïnteresseerd in innovatie binnen de sociale sector en in het bijzonder binnen de domeinen van de gezondheidszorg.

Je bent zeer communicatief en je zet je ideeën en visie helder uiteen. Je werkt vlot samen met multidisciplinaire teams van datawetenschappers, data-analisten en experts.

Je bent iemand die discussies weet te sturen en beslissingen kan nemen. Daarbij hou je rekening met technologische aspecten en businessprioriteiten.

Je bent volhardend, innovatief, nieuwsgierig, pragmatisch en creatief – zeker wanneer het gaat om complexe problemen.

Je hebt een goede kennis van de tweede landstaal.

Aanbod

Bij Smals bouw je mee aan complexe ICT-services die een rol gaan spelen in de hele samenleving. Zowel in application development als in ICT infrastructure of ondersteunende diensten is opleiding, specialisatie en carrière mogelijk. ICT for Society wordt daarnaast geflankeerd door een nadrukkelijke balans tussen werk en leven, marktconforme lonen, een hospitalisatieverzekering, 2e pensioenpijler, maaltijdcheques en telewerk. Smals betaalt het openbaar vervoer 100% terug en zorgt voor maximaal bereikbare kantoren. Bovendien voert Smals een gelijkekansenbeleid.