Deskundige IT (B1-B3) - Gemeente Deerlijk

Deerlijk
2020-06-08
2020-07-13

Deskundige IT (B1-B3)

In Deerlijk bruist het! We creëren een omgeving waar talentvolle mensen graag werken en kwaliteit primeert. Deerlijk wil dat iedereen zich jeunt en zoekt een deskundige IT (B1-B3).

Wat ga je doen?

 • Je staat binnen je dienst mee in voor het uittekenen en het beheer van de ITinfrastructuur van gemeente en OCMW.
 • Je hebt specifieke aandacht voor dataveiligheid, backup en archivering en verzorgt ook mee de helpdesk.
 • De dienst heeft naast de operationele ook een strategische en adviserende rol om de organisatiedoelstellingen te bereiken. Als ITdeskundige detecteer je opportuniteiten en relevante ontwikkelingen die een meerwaarde kunnen betekenen. Je hebt daarvoor zin voor initiatief en verantwoordelijkheid.
 • Daarnaast ondersteun je samen met de ITverantwoordelijke de externe DPO en werk je samen om te komen tot een degelijk informatieveiligheidsbeleid.

Wie ben jij?

Algemene en specifieke aanwervingsvoorwaarden

 • houder zijn van een diploma dat minstens toegang geeft tot een functie van niveau B (een bachelordiploma of een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs)

Kandidaten die niet over het vereiste diploma beschikken, komen in aanmerking als ze ofwel

 • voldoen aan een vereiste inzake relevante beroepservaring en slagen voor een niveau- of capaciteitstest
 • beschikken over een op de functie afgestemd ervaringsbewijs, uitgereikt overeenkomstig de Vlaamse regelgeving over de titels van beroepsbekwaamheid
 • beschikken over een op de functie afgestemd attest van een beroepsopleiding die men gevolgd heeft bij een door de Vlaamse Regering erkende instelling voor beroepsopleiding.
 • in het bezit zijn van een geldig rijbewijs van minstens categorie B
 • voldoen aan de vereiste over de taalkennis, opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966
 • slagen voor de selectieprocedure

 

Functiespecifieke competenties

 • Je krijgt energie van het constructief werken in een team
 • Je kan je werk goed plannen en hebt steeds overzicht op de voortgang van een proces
 • Je vindt makkelijk vernieuwende en creatieve oplossingen

Wat mag jij als IT-deskundige verwachten?

 • een voltijds contract (38/38) van onbepaalde duur
 • een boeiende functie in een dynamische werkomgeving die opleiding en ontwikkeling stimuleert
 • een verloning in salarisschaal B1B3: het minimum geïndexeerd bruto maandloon bedraagt 2.509,94 euro (B1 - 0 jaar anciënniteit) en het maximum geïndexeerd bruto maandloon 4.229,18 euro (B3 - 23 jaar anciënniteit)

Diensten gepresteerd bij een andere overheid of relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige komen in aanmerking voor de toekenning van de geldelijke anciënniteit.

Aarzel niet om bij de personeelsdienst een gepersonaliseerde simulatie op te vragen (personeel@deerlijk.be).

 • een goede balans tussen werk en privé door een glijdend uurrooster, 30 dagen jaarlijks verlof en 14 betaalde feestdagen
 • extralegale voordelen: een hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques (6,5 euro) fietsvergoeding (0,24 euro/km), gratis openbaar vervoer woonwerkverkeer, aanvullend pensioenplan (tweede pensioenpijler)

We leggen een wervingsreserve aan van 3 jaar.

Solliciteren

Stuur je kandidatuur ten laatste op 14 juni 2020 via email naar Sarah.Vandenbroucke@vdl.be.

Naast een motivatiebrief (met vermelding van de functiebenaming) en cv verwachten we:

- een kopie van je hoogst behaalde diploma en, indien van toepassing, ervaringsbewijs of attest van beroepsopleiding

- een kopie van je rijbewijs

- een recent (maximaal 3 maanden oud) uittreksel uit het strafregister

Selectieprocedure

Niveau -of capaciteitstest (enkel voor kandidaten zonder bachelordiploma, maar met relevante beroepservaring): deze proef wordt op maandag 15 juni 2020 via mail doorgestuurd naar de kandidaten. Ten laatste op dinsdag 16 juni 2020 moet de test gemaakt zijn.

De selectieprocedure bestaat uit 3 onderdelen:

1. schriftelijk gedeelte (thuisopdracht): deze wordt op woensdag 17 juni 2020 naar het mailadres van de kandidaten gestuurd. De deadline om de schriftelijke proef in te dienen is woensdag 24 juni 2020 om 12 uur.

2. mondeling gedeelte: maandag 6 juli 2020

3. assessment center: vrijdag 10 juli 2020

De selectietechnieken kunnen, als de noodzaak zich voordoet, online toegepast worden.

De selectiecommissie bepaalt de inhoudelijke invulling van de procedure en de puntenverdeling.

Bij elk selectiegedeelte is het behalen van minstens 50% of gunstig scoren, in het geval de resultaten van de selectietechniek niet weergegeven worden in punten, een voorwaarde om door te gaan naar het volgende gedeelte.

Om als geslaagd te worden beschouwd moet de kandidaat 60% van de totaliteit van de punten behalen op het schriftelijk en mondeling gedeelte samen en gunstig scoren voor het assessment center.

De selectieprocedure resulteert in een lijst van de geslaagde of geschikt bevonden kandidaten

Nog vragen?

Aarzel niet en neem contact op met Sarah Vandenbroucke, advisor HR Solutions bij Vandelanotte Kortrijk. Zij is te bereiken op het nummer 056 42 81 32 of via Sarah.Vandenbroucke@vdl.be