FULL_TIME

Business System Owner - Medior - Anankei

Brussels BE
2020-01-31
2020-12-04

Voor één van onze klanten in de telecom sector, zoeken we een Business System Owner, medior level.

Als lid van het Business System Owners team speel je een sleutelrol in de interactie tussen de eindgebruikers van de verschillende applicaties en de IT divisie.

Je bent de contactpersoon voor alle projecten die mogelijks een impact kunnen hebben op de applicaties waar je als business analyst bij betrokken bent. Deze projecten kunnen zijn opgestart door verschillende stakeholders rondom het FTTH proces (bv de process & engineering teams van FNP) of kunnen door jezelf zijn gestart op basis van eigen ervaring en input van eindgebruikers.

De applicaties waarvoor deze functie concreet openstaat zijn Betty & IFH. Betty is de applicatie voor het uitvoeren en interpreteren van alle optische metingen die gebeuren tijdens de constructie van het FTTH netwerk van de klant. IFH is het GIS systeem waarin de design van dat FTTH netwerk in detail in gedocumenteerd wordt.

Als senior business analyst werk je zelfstandig, en slaag je erin van ook projecten met een groot niveau van ambiguïteit en (organisationele) complexiteit tot een goed einde te brengen.

Als expert van een applicatie is je rol onderverdeeld in 4 grote assen :
• Opstellen van de specificaties bij nieuwe IT ontwikkelingsprojecten
o Je neemt het initiatief om de noden van te business te vertalen naar IT requirements
o Je organiseert en neemt hiervoor de lead over de nodige workshops. Deze workshops kunnen ook plaatsvinden bij de gebruikers ter plaatse in de verschillende provincies.
o Indien nodig neem je de lead voor alle nodige stappen om budget voor IT ontwikkeling te verkrijgen (inclusief opstellen van een business case).
o Bij IT ontwikkeling, valideer je op een grondige wijze de gedetailleerde specificaties van de applicaties, waar mogelijk samen met de gebruikers.
o Je bepaalt mee de prioriteiten en de inhoud van de verschillende releases.
• Opvolging van de ontwikkelingen en de technische oplossingen van begin tot eind:
o Je neemt actief deel aan de ontwikkelingsprojecten door middel van statusmeetings.
o Je ontwikkelt test scenario’s en je organiseert testen met de gebruikers, waar je zelf ook actief aan deelneemt. Je volgt gedetecteerde bugs op.
o Je beslist samen met ITS de Go/NoGo voor de ingebruikname gebaseerd op testen van de gebruikers en de risico’s die ermee gepaard gaan.
o Tijdens de release weekends en avonden volg je alle technische activiteiten op, neemt deel aan sanity checks en aan het beslissingsproces in geval van blokkerende problemen.
• Change management voor projecten, door middel van :
o De organisatie van communicaties en opleidingen die aan de gebruikers dienen gegeven te worden. Dit in samenwerking met de relevante stakeholders van het betrokken project
o De documentatie van de Methodes & Procedures (M&P) en van de handleidingen voor de gebruikers van de applicaties waar je verantwoordelijk voor bent.
• Operationele support voor de applicaties in je scope:
o Je bent de eerste contactpersoon voor de interne gebruikers in geval van problemen, vragen, eventuele bugs, enz. Daarvoor onderhoudt je nauwe contacten met desbetreffende IT-specialisten.
o In geval van bugs of incidenten i.v.m. de productie, doe je een actieve opvolging tot er een oplossing gevonden en toegepast wordt.
o Indien nodig neem je initiatieven met betrekking tot data quality (detectie, rapporten, verbetering, enz.)
 

Vereisten

Vereist profiel :
• Ervaring met het snel verwerven van algemeen inzicht in de verschillende processen van een grote en complexe organisatie. Goed en snel aanvoelen van rollen en verantwoordelijkheden, zowel de theoretische als de praktische, binnen/tussen verschillende departementen.
• Je bent bereid om je grondig te verdiepen in de werking van Betty & IFH en ook de interacties ervan met verschillende andere interne applicaties
• Je hebt een analytische, maar oplossingsgerichte aanpak.
• Je streeft ernaar om een diepgaand inzicht te verwerven in elk probleem en stelt je niet tevreden met gedeeltelijke verklaringen.
• Je werkt gestructureerd en beschikt over goede organisatorische vaardigheden
• Je kan vergaderingen en workshops leiden, met een goede voorbereiding met agenda en die leiden tot concrete actiepunten & next steps in een duidelijk verslag.
• Je hebt de vaardigheid om met anderen met impact te interageren in een matrix management omgeving, om te onderhandelen en te aligneren tussen verschillende visies en prioriteiten om een oplossing te vinden.
• Je beschikt over een basiskennis van IT-concepten en tools, je kan overweg met MSA en basis SQL.
• Je beschikt minstens over een Bachelor diploma of gelijkwaardig door ervaring.
• Je drukt je vlot uit in het Engels, Nederlands en Frans.