FULL_TIME

Solution Architect - Anankei

Mechelen BE
2021-01-21
2021-02-28

We zoeken een ervaren Solution Architect die instaat voor het uitwerken en bewaken van een visie en strategie voor architectuur in business en ICT voor het ERP platform (SAP en third party add ons).
Het uitvoeren van voorstudies, architectuur studies, uitwerken van de make or buy voorstellen en het begeleiden van projecten teneinde de werking van de organisatie verder te optimaliseren en standaardiseren.

• Het identificeren en uitwerken van oplossingsalternatieven binnen de standaarden van de klant en in overleg met de business. Hiervoor worden een kosten batenanalyse en impactanalyse uitgevoerd. Op basis hiervan wordt 1 oplossing geselecteerd.

• Het uitwerken en bewaken van de architectuur voor de geselecteerde oplossingen die voldoet aan gedefinieerde niet-functionele vereisten. De uitwerking gebeurt in de vorm van een high level design dat o.a. volgende views bevat:
- Contextmodel view: Een model dat de scope van een oplossing afbakent door de interactie met omliggende systemen en personen te beschrijven. Dit model volgens DFD (data flow diagram) notatie vormt de basis voor vereistenbeheer en functionele decompositie van de oplossing.
- Applicatie gedrag view
- Data model view: Data structuur van de oplossing
- Applicatie structuur view: Structuur van de oplossing die het gedrag van de oplossing beschrijft en die zoekt naar logische samenhang van functionaliteiten die componenten van de oplossing kunnen vormen.
- Applicatie samenwerking view: Afhankelijkheden en relaties tussen componenten worden beschreven. Nodige interfaces tussen de gelinkte oplossingen worden geïdentificeerd.
- Infrastructuur view: Deze view beschrijft de infrastructuur die nodig zal zijn om SAP draaiende te houden
- Integratieview: deze view beschrijft de samenwerking tussen de SAP modules en raakvlaksystemen

• Ondersteunen van de overige projectfases:
- Bewaakt de architectuur van het SAP-landschap
- Geeft ondersteuning in het opstellen van het plan van aanpak m.b.t. SAP wijzigingen
- Geeft ondersteuning bij het vastleggen van de informatiearchitectuur meer bepaald het opmaken van conceptueel informatiemodel
- Helpt mee de business architectuur uitwerken m.n. het opstellen van het procesmodel o.b.v. van SAP processen
- Ondersteunt de SAP ontwerp fase (= SAP blue printing fase)
- Het controleren van SAP architectuuropleveringen van de externe leverancier
- Bijdragen aan de enterprise architectuur van de klant
- Creëert en onderhoudt SAP architectuurstandaarden binnen de SAP modules en communiceert de vastgelegde standaarden
- Ondersteunt mee het SAP kwaliteitsbeheer

Vereisten

- Aantoonbare kennis/ervaring Archimate en van Sparx EA
- Aantoonbare kennis/ervaring SAP
- Aantoonbare kennis/ervaring van Enterprise architectuur
- Kennis/ervaring Integratie oplossingen in complexe ICT-landschappen
- Kennis/ervaring Modelleren & bewaken solution architectuur
- Aantoonbare communicatievaardigheden en ervaring met teamwork en projectgericht werken.
- Aantoonbare ervaring als Enterprise-architect ofwel specialist-architect in een specifiek domein (netwerking, veiligheid, serverinfrastructuur, applicatie-architectuur, ERP, ECM platformen, Datawarehouse en BI, ...).
- Aantoonbare ervaring in algemene bedrijfsvoering met toepassing op ICT gebied.
- Aantoonbare ervaring met architectuur concepten
- Aantoonbare grondige kennis van alle domeinen plus bewezen specialist-architect in minstens 1 specialistisch domeinen (zie vereisten).
- Aantoonbare grondige kennis van business engineering; kunnen voorstellen van business oplossingen die een goed samenspel zijn tussen business en Technology kennis
- Aantoonbare kennis MS Office Pakketten
- Aantoonbare kennis van bedrijfsprocessen in het algemeen en van deze van de Vlaamse overheid in het bijzonder (na inwerkperiode)
- Aantoonbare kennis van de verschillende Project Management facetten (kosten, timing, coördinatie, planning, schattingen)
- Hogere opleiding (Master of Bachelor) met technische/engineering of bedrijfseconomische achtergrond.
- Perfecte mondelinge en schriftelijke kennis van het Nederlands (Europees CEFR-niveau C2)
- Sterk abstractievermogen
- Sterk Communicatie- en analysegericht.