FULL_TIME

Solution architect ICT (Integraties) - Provincie Antwerpen

Antwerpen BE
2020-10-06
2020-10-31

Wie zijn wij?

Het Departement Informatie- en Communicatie Technologie (DICT) bestaat uit 3 diensten:

 • De dienst ICT Infrastructuur en Operations (DIOS) zorgt enerzijds binnen het team ICT Infrastructuur (TIN) voor het opzetten en beheren van een performante organisatie brede ICT infrastructuur en anderzijds binnen het team ICT Operations (TIO) voor de ondersteuning van de organisatie brede ICT infrastructuur en toepassingen en voor het beheer van de individuele werkplek van onze eindgebruikers.
 • De dienst ICT Projecten & Oplossingen (DIPO) is via het team Strategische Platformen (TSP) verantwoordelijk voor CRM, Sharepoint, Sindala (Workflow- en Documentmanagement) en GIS. Binnen het team Geïntegreerde Oplossingen (TGO) zorgt de dienst voor integraties en portaalfunctionaliteiten. Releases van de strategische platformen worden gecontroleerd op kwaliteit met de gestructureerde testondersteuning van het team Testing (TST). Om de organisatie te ondersteunen bij de uitvoering van projecten zijn er projectleiders en functioneel/business analisten ter beschikking vanuit het team Projectmanagement (TPM).
 • De dienst Algemene ICT Ondersteuning (DAIO) werkt binnen het team ICT Architectuur (TIA) de ICT architectuur uit in lijn met de visie en strategie van het departement. Het team Stakeholdersmanagement (TSM) maakt de brug tussen het departement en de stakeholders via de ondersteuning voor communicatie, service management en accountmanagement. Binnen het team Management Ondersteuning (TMO) zorgen ze voor de administratieve ondersteuning van het departement.

Waar situeer je je als solution architect integraties binnen het departement?

Het domein integratie bevindt zich binnen de dienst ICT Projecten en Oplossingen in het Team Geïntegreerde Oplossingen. Je rapporteert aan de teamverantwoordelijke van dit team.

Je maakt samen met de andere solution architecten en de Applicatie architect binnen het departement structureel deel uit van het Applicatie overleg onder voorzitterschap van de teamverantwoordelijke ICT architectuur.

Je maakt samen met de andere solution architecten binnen het departement structureel deel uit van de Release Board.

Wat zal je als solution architect integraties doen?

Algemene taken:

Vanuit de noden en wensen van de verschillende departementen en diensten binnen de provincie Antwerpen bepaal je als solution architect wat de best passende oplossing is binnen het domein integratie waarvoor je verantwoordelijk bent.

Je bepaalt of configuratie, dan wel implementatie, nodig is binnen je domein en stelt dan een gedetailleerd technisch ontwerp op voor de oplossing die je voor ogen hebt.

De implementatie van je ontwerp stuur je aan en bij binnen je domein met de nadruk op de kwaliteit van de uiteindelijke oplossing.

Je zorgt samen met je collega’s voor de operationele 3de lijns ondersteuning van je domein. Je kijkt toe op een vlotte overdracht van de oplossingen binnen je domein naar de 1ste en 2de lijns ondersteuning van het team ICT Operations. Je zorgt tevens voor een representatieve monitoring om dit domein onder controle te houden.

Bij het uitwerken van een gedragen strategie voor jouw domein in lijn met de visie van het departement, ondersteun je je teamverantwoordelijke. Zo zorg je ervoor dat je domein voor een periode van 5 tot 7 jaar optimaal ingezet wordt en maximaal meerwaarde genereert.

Je ontwikkelt een functionele en/of technologische roadmap voor je domein in nauw overleg met het Team ICT Architectuur. Release management zet je op en voer je uit binnen je domein. Vanuit jouw overkoepelend zicht over, en vanuit jouw kennis van, de basiscomponenten en erbij nauw aansluitende andere componenten binnen je domein, verken je maximaal de mogelijkheden ervan en zorg je voor gecoördineerde en gedragen nieuwe implementaties binnen je domein.

Samenwerking zoek je actief op met je directe collega’s, je teamverantwoordelijke, het team ICT Architectuur en de andere solution architecten van het departement om deze implementaties af te toetsen en te zorgen dat er op een uniforme manier van gebruik gemaakt wordt.

In het kader van overheidsopdrachten binnen jouw domein zorg je voor de technische input en de validatie van de aangeboden offertes en voorstellen.

Je bent expert binnen je domein en zorgt dat je deze expertise verder uitbouwt en overdraagt naar je directe collega’s.

Als ambassadeur voor je domein vergroot je met je expertise en realisaties het draagvlak van je oplossingen binnen de verschillende departementen en diensten van de provincie Antwerpen.

Specifieke taken voor het domein integraties:

 • Basiscomponenten: Microservices, SSIS, REST, …
 • Andere componenten waar je mee zal werken : Normalised Systems, BI Rapportering, …

Wie ben jij?

Als solution architect integraties beschik je over onderstaande gedragscompetenties:

 • Klantgerichtheid: je anticipeert op mogelijke toekomstige noden van klanten
 • Samenwerken: je creëert gedragen samenwerkingsverbanden met en tussen andere entiteiten
 • Visie: je bekijkt feiten van op een afstand en kan ze in een ruimere context en langetermijnperspectief plaatsen. Je betreft bredere (maatschappelijke, technische, …) factoren bij jouw aanpak
 • Plannen en organiseren: je brengt structuur aan in tijd en ruimte, en stelt prioriteiten bij het aanpakken van problemen. Je plant grote en moeilijke taken, opdrachten, oplossingen op korte termijn die onderhevig zijn aan onvoorziene omstandigheden en die eventueel concrete repercussies hebben voor anderen
 • Richting geven: je geeft richting op het niveau van processen en structuren

Binnen het departement zetten we strategisch in op Samenwerking, Ownership en Klantgerichtheid. Dit zijn ons kernwaarden waar wij als DICT al onze acties aan koppelen.

Hiernaast beschik je over volgende kenniscompetenties:

 • Je beschikt over een algemene kennis van ICT infrastructuur en ICT toepassingen
 • Je hebt een basiskennis van ITIL, projectmanagement en kwaliteitsnormen
 • Je hebt kennis van het opzetten van incident-, change- en releasemanagement binnen het domein integratie
 • Je hebt expertise in het domein integratie met minimaal volgende componenten:
  • Agile aanpakken van integraties
  • API centric integratie strategie
  • Microservices
  • Integraties tussen cloud en on-premise
  • Databanken (SSIS, ETL, …)
 • Je hebt kennis van strategieontwikkeling en verbeterwerking

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Voor deze vacature zijn er geen diplomavereisten.

In deze functie is echter een master denkniveau gewenst. Kandidaten die niet in het bezit zijn van minimum een geldig master diploma dienen deel te nemen aan een capaciteitsproef. Deze kandidaten nodigen we uit om een abstracte en numerieke redeneerproef af te leggen op master niveau. Om te slagen moet een kandidaat een gemiddelde score van 4 halen op de afgelegde testen.

De kandidaten die in het bezit zijn van minimum een geldig master diploma of geslaagd zijn voor de capaciteitsproef én die voldoen aan de ervaringsvereisten worden toegelaten tot het eerste onderdeel van het selectieprogramma namelijk de cv- screening. De capaciteitsproef is dus uitsluitend.

Aan deze voorwaarden moet voldaan zijn bij de uiterste inschrijvingsdatum.

Praktisch

 • Solliciteren kan tot en met 18 oktober 2020 via onderstaande link (cv en motivatiebrief uploaden in één document)
 • Vergoeding op A1 niveau
 • Voltijdse functie
 • Arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
 • Tewerkstelling in Antwerpen (Provinciehuis)
 • Bekijk onze extralegale voordelen en simuleer je salaris met onze loonsimulator
 • De gesprekken zullen plaatsvinden op 9 november 2020 in het Provinciehuis