FULL_TIME

Solution architect CRM TSP - Provincie Antwerpen

Antwerpen BE
2020-10-16
2020-10-31

De provincie Antwerpen is voortdurend op zoek naar enthousiaste en competente medewerkers. Momenteel organiseren wij een selectieprocedure bij aanwerving/bevordering/interne mobiliteit/externe mobiliteit voor de functie van solution architect CRM Team Strategische Platformen (TSP) voor de Dienst ICT Projecten & Oplossingen (DIPO) binnen het Departement ICT. Je zal werken op volgend adres: Koningin Elisabethlei 22 te 2018 Antwerpen.


We nemen een vergelijkende selectieprocedure af waarbij we de laureaat een voltijdse contractuele functie met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur aanbieden.

 

De overige geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve die gedurende drie jaar geldig blijft. Gedurende deze periode worden alle gegevens van de geslaagde kandidaten bewaard. We zullen uit deze wervingsreserve putten voor toekomstige gelijkaardige vacatures bij de Provincie of de Autonome Provinciebedrijven (APB’s).


Wie zijn wij?

 

Binnen het departement zetten we strategisch in op Samenwerking, Ownership en Klantgerichtheid. Dit zijn ons kernwaarden waar wij als DICT al onze acties aan koppelen. Het Departement Informatie- en Communicatie Technologie (DICT) bestaat uit drie diensten:

 

 • De dienst ICT Infrastructuur en Operations (DIOS) zorgt enerzijds binnen het team ICT Infrastructuur (TIN) voor het opzetten en beheren van een performante organisatie brede ICT infrastructuur en anderzijds binnen het team ICT Operations (TIO) voor de ondersteuning van de organisatie brede ICT infrastructuur en toepassingen en voor het beheer van de individuele werkplek van onze eindgebruikers.

 

 • De dienst ICT Projecten & Oplossingen (DIPO) is via het team Strategische Platformen (TSP) verantwoordelijk voor CRM, Sharepoint, Sindala (Workflow- en Documentmanagement) en GIS. Binnen het team Geïntegreerde Oplossingen (TGO) zorgt de dienst voor integraties en portaalfunctionaliteiten. Releases van de strategische platformen worden gecontroleerd op kwaliteit met de gestructureerde testondersteuning van het team Testing (TST). Om de organisatie te ondersteunen bij de uitvoering van projecten zijn er projectleiders en functioneel/business analisten ter beschikking vanuit het team Projectmanagement (TPM).

 

 • De dienst Algemene ICT Ondersteuning (DAIO) werkt binnen het team ICT Architectuur (TIA) de ICT architectuur uit in lijn met de visie en strategie van het departement. Het team Stakeholdersmanagement (TSM) maakt de brug tussen het departement en de stakeholders via de ondersteuning voor communicatie, service management en accountmanagement. Binnen het team Management Ondersteuning (TMO) zorgen ze voor de administratieve ondersteuning van het departement.

 

Waar situeer je je als Solution Architect binnen het departement?
Het domein CRM bevindt zich binnen de dienst DIPO in het team Strategische Platformen – Cel CRM. Je rapporteert aan de teamverantwoordelijke van dit team.

 

Wat zal je als solution architect CRM doen?

 

Vanuit de noden en wensen van de verschillende departementen en diensten binnen de provincie Antwerpen bepaal je als solution architect wat de best passende oplossing is binnen het domein CRM waarvoor je verantwoordelijk bent.

 • Je bepaalt of configuratie, dan wel implementatie nodig is binnen je domein en stelt een gedetailleerd technisch ontwerp op voor de oplossing die je voor ogen hebt.

 

 • De implementatie van je ontwerp door de collega’s, binnen je team, stuur je aan en je zorgt voor de nodige coördinatie. Binnen je domein leg je de nadruk op de kwaliteit van de uiteindelijke oplossing.

 

 • Je zorgt samen met je collega’s voor de operationele 3de lijns ondersteuning van je domein. Je kijkt toe op een vlotte overdracht van de oplossingen binnen je domein naar de 1ste en 2de lijns ondersteuning van het team ICT Operations. Je zorgt tevens voor een representatieve monitoring om dit domein onder controle te houden.

 

 • Bij het uitwerken van een gedragen strategie voor jouw domein in lijn met de visie van het departement ondersteun je je teamverantwoordelijke inhoudelijk. Zo zorg je ervoor dat je domein voor een periode van 5 tot 7 jaar optimaal ingezet wordt en maximaal meerwaarde genereert.

 

 • Je ontwikkelt een functionele en/of technologische roadmap voor je domein in nauw overleg met het team ICT Architectuur. Release management zet je op en volg je op  binnen je domein. Vanuit jouw overkoepelend zicht over en vanuit jouw kennis van de basiscomponenten en erbij nauw aansluitende andere componenten binnen je domein, verken je maximaal de mogelijkheden ervan en zorg je voor gecoördineerde en gedragen nieuwe implementaties binnen je domein.

 

 • Samenwerking zoek je actief op met je directe collega’s, je teamverantwoordelijke, het team ICT Architectuur en de andere solution architecten van het departement om deze implementaties af te toetsen en te zorgen dat er op een uniforme manier van gebruik gemaakt wordt.

 

 • In het kader van overheidsopdrachten binnen jouw domein zorg je voor de technische input en de validatie van de aangeboden offertes en voorstellen.

 

 • Je bent expert binnen je domein en zorgt dat je deze expertise verder uitbouwt en overdraagt naar je directe collega’s.

 

 • Als ambassadeur voor je domein vergroot je met je expertise en realisaties het draagvlak van je oplossingen binnen de verschillende departementen en diensten van de provincie Antwerpen.

 

 

Wie ben jij?

 

Als Solution Architect beschik je over onderstaande gedragscompetenties:
 

 • Klantgerichtheid: je gaat actief op zoek naar de toekomstige noden van de klanten, geeft richting aan het beleid opdat het zou voldoen aan de toekomstige noden van de klanten en zet systemen op om een kwaliteitsvolle aanpak te garanderen.
 • Samenwerken: je creëert structuren om de samenwerking met andere entiteiten te verbeteren en neemt informele initiatieven om de samenwerking met en tussen andere entiteiten te verstevigen.
 • Visie: je denkt kritisch en zelfstandig en kaders adviezen, beslissingen en initiatieven in de bredere organisatiecontext/beleidscontext.
 • Plannen en organiseren: je splitst een opdracht adequaat op in deelopdrachten en gaat stapsgewijs en goed doordacht te werk. Daarnaast voorzie je voor een meer omvangrijke opdracht in een actieplan met benodigde budgetten, middelen, mensen en informatie.
 • Richting geven: je schept duidelijkheid omtrent de taken, rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende teamleden en stuurt, indien nodig, processen en structuren bij om de efficiëntie van de werking en/of de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen.

 

Hiernaast beschik je over volgende kenniscompetenties:

 

 • Algemene kennis van ICT infrastructuur en ICT toepassingen.
 • Basiskennis van ITIL, projectmanagement en kwaliteitsnormen
 • Kennis van het opzetten van incident-, change- en releasemanagement
 • Expertkennis van het domein CRM met ervaring in (of gelijkwaardig aan)  MS Dynamics CRM in een pluspunt
 • Expertise in object georiënteerde talen en een verleden als ontwikkelaar geeft je een voorsprong
 • Kennis van strategieontwikkeling
 • Kennis van verbeterwerking

 

 

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

 

Aanwervingsvoorwaarden: diploma- en ervaringsvereisten

 

Voor deze vacature zijn er geen diplomavereisten.

In deze functie is echter een master denkniveau gewenst. Kandidaten die niet in het bezit zijn van minimum een geldig master diploma dienen deel te nemen aan een capaciteitsproef.  Deze kandidaten nodigen we uit om een abstracte, verbale en numerieke redeneerproef af te leggen op master niveau. Om te slagen moet een kandidaat een gemiddelde score van 4 halen op de afgelegde testen.

 

De capaciteitsproef zal plaatsvinden op woensdag 21 oktober 2020.

 

De kandidaten die in het bezit zijn van minimum een geldig master diploma of geslaagd zijn voor de capaciteitsproef én die voldoen aan de ervaringsvereisten worden toegelaten tot de selectieprocedure. De capaciteitsproef is dus uitsluitend. 

 


Wat bieden wij jou?

 

Geïndexeerd loon


A1-niveau:

Geïndexeerd loon

Je start in salarisschaal A1a: het bruto maandsalaris ligt tussen € 3107,98 en € 4836,22

Na 4 jaar anciënniteit ga je over naar salarisschaal A1b: het bruto maandsalaris ligt tussen € 3598,71 en € 5014,02

Na 18 jaar anciënniteit (in A1a en A1b samen) ga je over naar salarisschaal A2a: het bruto maandsalaris ligt tussen de € 4800,66 en € 5149,15

Bij je aanwerving gaan we na hoeveel jaar relevante ervaring (en anciënniteit bij onze of andere overheden) je in eerdere functies hebt opgebouwd. Die ervaring wordt meegenomen in de berekening van je bruto salaris.

Bekijk onze loonsimulator om een gedetailleerde inschatting te maken van je bruto- en netto maandsalaris.
 

Extralegale voordelen

 • gratis hospitalisatieverzekering met mogelijkheid gezinsleden aan voordelige voorwaarden aan te sluiten
 • maaltijdcheques van 8 EUR
 • gratis openbaar vervoer voor verplaatsing van en naar het werk
 • fietsvergoeding
 • 36 dagen jaarlijkse vakantie
 • extra legaal pensioen voor contractuele functies
 • diverse opleidingsmogelijkheden
 • personeelskring met uitgebreide sportieve, sociale en familiale activiteiten
 • glijdende werkuren

 

 

Welke stappen zal je doorlopen in de selectieprocedure?

 

Cv-screening
De selectieprocedure wordt voorafgegaan door een cv-screening. De HR-medewerker screent de binnengekomen cv’s, in samenspraak met de selectiejury, op volgende criteria:

 • Aantoonbare ervaring in het CRM domein
 • Relevante ervaring als solution architect of rollen met een duidelijke link naar software architectuur
 • Persoonlijke motivatie

 

We laten maximum 10 kandidaten toe tot het volgende selectieonderdeel.

 

Thuisopdracht

Er wordt een opdracht, toegespitst op de vereiste competenties en eventueel vergezeld van een infopakket aan de kandidaten bezorgd. Hierbij wordt aan de kandidaten de nodige voorbereidingstijd gegeven om deze opdracht aansluitend toe te kunnen lichten aan de selectiejury.

 

Presentatie opdracht en competentiegericht interview

De presentatie van de opdracht wordt gevolgd door een interview met betrekking tot het profiel en de taakomschrijving van de functie, de verworven vaardigheden, evenals de motivatie en de affiniteit met het werkterrein.
 

Eindselectie
De selectiejury gaat over tot een grondige beoordeling van de kandidaten en stelt de eindrangschikking op. De eindrangschikking wordt gemotiveerd en onderbouwd op basis van de presentatie van de thuisopdracht en het competentiegericht interview.

 

 

Hoe stel je je kandidaat?

 

Surf naar www.provincieantwerpen.be. Ga naar Jobs, selecteer deze functie en dien je kandidatuur online in tot en met zondag 18 oktober 2020.


Ben je als persoon met een handicap erkend bij de VDAB? Dien dit bewijs dan mee in met je kandidatuur.

Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure, de verloning en de extralegale voordelen kan je terecht bij Yaumil Smeele, consulent werving & selectie (tel. 03 240 54 35of email yaumil.smeele@provincieantwerpen.be).


Voor meer inlichtingen over de functie zelf kan je terecht bij Michel Van den Bossche, manager ICT, Dienst ICT Projecten en Oplossingen (tel. 03 240 52 08 of e-mail michel.vandenbossche@provincieantwerpen.be).